Oude Bildtzijl

http://www.aerdenplaats.nl/

Het Archeologisch Steunpunt in Oude Bildtzijl vertelt over de ontstaansgeschiedenis van Het Bildt: een ingepolderd landschap aan de waddenkust.

Het Bildt is een uniek stukje Friesland. Rond het jaar 1000 begon de Middelzee geleidelijk dicht te slibben en is het omliggende gebied bedijkt. Stukken die al hoog waren opgeslibd werden om de beurt ingepolderd door telkens nieuwe (dwars-)dijken aan te leggen. Het meest noordelijke en ook breedste deel van de Middelzee is als laatste ingepolderd, vanaf het begin van de 16e eeuw. Onder het bewind van de Hertog Albrecht van Saksen ontstond hier een geheel nieuw gebied tussen Westergo en Oostergo: Het Bildt (“het opgeslibde”). De belangrijkste dijken, de Oude- en de Nieuwe Bildtdijk, zijn onder leiding van edelen aangelegd door arbeiders afkomstig uit Holland. Deze mensen hebben zich vervolgens gevestigd in het gebied. Het Bildt heeft een uniek karakter door het rechthoekige (water)wegen- en kavelpatroon, de karakteristieke boerderijen en vele arbeiderswoningen die zich in een lint uitstrekken langs de Oude- en Nieuwe Bildtdijk.

Het Steunpunt is gevestigd in de Aerden Plaats, een bezoekerscentrum waar kunst, archeologie en landschap op verrassende wijze beleefd kunnen worden. In het Steunpunt is meer te zien over de geschiedenis van dit gebied en het nabijgelegen kwelderlandschap.

Het Steunpunt is actief in het samenwerkingsverband Terpenland en organiseert regelmatig leuke activiteiten voor jong en oud.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *