Terpenland - Archeologie langs het Wad

Hegebeintum

Hegebeintum

http://hegebeintum.info/ Het Archeologisch Steunpunt van Hegebeintum: het verhaal van de hoogste terp van Friesland. Met een hoogte van ca. 9 meter boven NAP is de terp van Hegebeintum de hoogste terp van het Noord-Nederlandse en Duitse terpengebied. Het is daarnaast ook één van de oudste terpen: de terp was al rond 500 jaar voor ChristusLees meer overHegebeintum[…]

Firdgum

Firdgum

http://yebhettingamuseum.nl/ Het Archeologisch Steunpunt in Firdgum laat zien hoe de zodenhuizen eruitzagen die in de vroege middeleeuwen op veel terpen in Friesland werden gebouwd. De terp van Firdgum is opgeworpen op één van de meest noordelijke kwelderwallen van Westergo. Een deel van de terp van Firdgum is in 2011 opgegraven door archeologen van de RijksuniversiteitLees meer overFirdgum[…]

Wijnaldum

Wijnaldum

Het noordwesten van Friesland (Westergo) was in de vroege middeleeuwen een centrum van rijkdom, macht en edelsmeedkunst. Vooral rondom Wijnaldum zijn opzienbarende goudvondsten gedaan. Hieruit wordt duidelijk dat dit gebied een voorname positie innam binnen het Friese koninkrijk van die tijd. In het archeologisch steunpunt van Wijnaldum wordt deze geschiedenis zichtbaar gemaakt. De meest spectaculaireLees meer overWijnaldum[…]

Oude Bildtzijl

Oude Bildtzijl

http://www.aerdenplaats.nl/ Het Archeologisch Steunpunt in Oude Bildtzijl vertelt over de ontstaansgeschiedenis van Het Bildt: een ingepolderd landschap aan de waddenkust. Het Bildt is een uniek stukje Friesland. Rond het jaar 1000 begon de Middelzee geleidelijk dicht te slibben en is het omliggende gebied bedijkt. Stukken die al hoog waren opgeslibd werden om de beurt ingepolderdLees meer overOude Bildtzijl[…]