Privacy verklaring

TerpEnLand gebruikt je gegevens alleen voor het beantwoorden van de vragen die via het antwoordformulier gesteld worden. We vragen je hiervoor je naam, telefoonnummer en e-mailadres door te geven. Deze gegevens kunnen worden verstrekt aan onze steunpunten voor verdere afhandeling van het bericht.

Deze website gebruikt cookies.