Steunpunt Firdgum

Openingstijden: 

Zater- en zondagen van 13.00 tot 17.00 uur 

Thema: huizenbouw.

In het Noord-Nederlandse terpengebied worden eeuwenlang zodenhuizen gebouwd. Deze vroegmiddeleeuwse huizen hebben muren van kwelderzoden die zo sterk zijn dat ze een dak kunnen dragen. Hoe bouwden de terpbewoners zo’n huis? Om daar achter te komen is er in Firdgum eentje nagebouwd.

Bezoekadres: 

Camstrawei 18, 8852 RH Firdgum. Telefoon: 06 37323810

http://www.yebhettingamuseum.nl