Steunpunt Oudebildtzijl

Openingstijden: 

dagelijks (behalve op dinsdag) van 10.30 tot 16.30 uur. 

Thema: bedijking. 

Door de aanleg van zeedijken vervalt de noodzaak voor het leven op een terp. Ingeklemd tussen het oude terpenland op de plek waar eerst het water van de Middelzee stroomde ligt ’t Bildt. ’t Bildt is één van de grootste polders van Nederland. Hoe werd deze unieke streek bedijkt, zo’n 500 jaar geleden?

Bezoekadres: 

Ds. Schuilingstraat 4-6, 9078 WD Oudebildtzijl. Telefoon: 0518-421012

http://www.aerdenplaats.nl