Archeologische vondst? Vergeet niet te melden.

Heb jij zelf iets gevonden en denk je dat dit een archeologische vondst is, aarzel niet en leg het voor aan de beheerders van het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis om na te gaan wat het is en hoe oud het is. Mogelijk kunnen zij zelfs in overleg met jou een specialist of een onderzoeker ernaar laten kijken. Ga naar https://www.nadnuis.nl/vondst-melden voor meer informatie. 

Archeologische vondsten zijn sporen uit het verleden die iets vertellen over de geschiedenis van de plek waar ze gevonden zijn. De aangetroffen locaties en gevonden objecten kunnen het onderwerp zijn van verder onderzoek, waaraan de informatie over eerdere vondsten een bijdrage kan leveren. Daarom bestaat een meldingsplicht voor archeologische vondsten: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/archeologische-vondsten-melden

15 juni 2024